S.N. Name Of
Students
Father’s Name Placement
Company
Batch/Year Contact Photo
1 AMIT
KUMAR PANDEY
Prabhakar Pandey Prakash Construction,
Sultanpur
2017 9559303502
2 NAGENDRA
SINGH
Raghuraj Singh DLF,Gurgaon 2017 7054086659
3 RAHUL
SINGH
Raghavendra Singh Golf India,Gurgaon 2017 8009602875
4 ISTIYAQ
AHAMAD
Garib Ali New Cell ConstructiOn
,Solar Plant,Manda
2017 8009602875
5 Amit Trpathi Paripaurna Nand
Tripathi
JMC Group in Bheerpur 2017 8429635971
6 Sheetla
Prasad Pal
Shyam Bahadur Pal Larsen Tubro &
Company
2017 9919585563
7 ARVIND KUMAR SINGH Ram Avadh Singh Jai
Prakash Associates Pvt.Ltd.
2018 8543816827
8 Vikas
Kumar Kushwaha
Ramakant Kushwaha Maruti Suppliers
& Construction Company
2018 9616195644