Lal Bahadur Shastri Polytechnic Manda Prayagraj 

S.No.Teaching StaffQualification
1Mr. Dr. Arun Kumar SinghPHD
2Mr. Sunil Kumar ChaudharyM.Tech. (P)
3Mr. Rajneesh UpadhayayM.Tech. (P)
4Mr. Pavan Kumar KeshriM.Tech (P)
5Mr. Sharad SrivastavMsc, B.ed
6Mr.Bhargav prakash MauryaB.Tech.
7Mr. Amrendra Pratap SinghB.Tech.
8Mis.Priti GuptaB.Tech.
9Mr. Sunil Kumar PandeyGraudation
10Mr. Dinesh KumarGraudation
11Mr. Krishn Kumar ShahAMIE
12Mr. Ravi KesharwaniM.Lib.Isc,PGDCA
13Mr. Ram Surat BindDiploma
14Mr. Lal Jee MauryaDiploma
15Mr. Rajendra KumarDiploma
16Mis. Shalini PandeyDiploma